Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10
2 D340301 Kế toán A,A1,D1 10
3 D340201 Tài chính ngân hàng A,A1,D1 10
4 D480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 10
5 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10
6 C340201 Tài chính ngân hàng A,A1,D1 10
7 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
8 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 10
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn