Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DCN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 C510202 Công nghệ chế tạo máy A 10 150
2 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 10 70
3 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A 10 150
4 C480201 Công nghệ thông tin A 10 50
5 C340301 Kế toán A, D1 10 200
6 C510206 Công nghệ kỹ thuật Nhiệt A 10 50
7 C340101 Quản trị kinh doanh A, D1 10 100
8 C510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học A 10 150
9 C510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học B 11
10 C340201 Tài chính ngân hàng A, D1 10 100
11 C220113 Việt Nam học A, D1 10 50
12 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 10 70
13 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11
14 C340102 Quản trị kinh doanh du lịch A, D1 10 79
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn