Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CKP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 10 200
2 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 10 105
3 C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô A,A1 10 100
4 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10 200
5 C510206 Công nghệ kĩ thuật nhiệt A,A1 10 100
6 C540204 Công nghệ may A,A1 10 50
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn