Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CDD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 C510103 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng A, A1, V 10
2 C510102 Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng A, A1, V 10
3 C510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử A, A1 10
4 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A, A1 10
5 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt B 11
6 C480202 Tin học ứng dụng A, A1, D1 10
7 C480202 Tin học ứng dụng B 11
8 C340301 Kế toán A, A1, D1 10
9 C340301 Kế toán B 11
10 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10
11 C340101 Quản trị kinh doanh B 11
12 C340201 Tài chính ngân hàng A, A1, D1 10
13 C340201 Tài chính ngân hàng B 11
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn