Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CCX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D340301 Kế toán A, A1, D1 10 400
2 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 10
3 C480202 Tin học ứng dụng A, A1, D1 10
4 C510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A, A1 10
5 C140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A, A1 10
6 C510503 Công nghệ hàn A, A1 10
7 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10
8 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 10
9 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1 10
10 C220113 Việt Nam học C 11
11 C220113 Việt Nam học D1 10
12 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 10
13 C511001 Công nghệ kỹ thuật mỏ A 10
14 C580302 Quản lý xây dựng A, D1 10
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn