Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CCS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 C540204 Công nghệ may A, A1 10 100
2 C210404 Thiết kế thời trang A, A1 10 200
3 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10 350
4 C340301 Kế toán A, A1, D1 10 400
5 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 10 150
6 C510301 Công nghệ thông tin A, A1 10 150
7 C510203 Công nghệ cơ điện tử A, A1 10 70
8 C220201 Tiếng Anh D1 10 30
9 C540202 Công nghệ sợi, dệt A, A1 10 30
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn