Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: C57
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 C140201 Giáo dục Mầm non M 15 Đào tạo Cao đẳng Sư phạm
2 C140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 13 Đào tạo Cao đẳng Sư phạm
3 C220201 Tiếng Anh D1 10 Đào tạo Cao đẳng ngoài Sư phạm
4 C220113 Việt Nam học C 11 Đào tạo Cao đẳng ngoài Sư phạm
5 C220113 Việt Nam học D1 10 Đào tạo Cao đẳng ngoài Sư phạm
6 C340406 Quản trị văn phòng C 11 Đào tạo Cao đẳng ngoài Sư phạm
7 C340406 Quản trị văn phòng D1 10 Đào tạo Cao đẳng ngoài Sư phạm
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn