Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Học viện Tài Chính
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 20.5 240
2 D340301 Kế toán A,A1 20.5 30
3 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 21 50
4 D310101 Kinh tế A,A1,D1 21 30
5 D220201 Ngôn ngữ Anh  D1 24.5 20 Tiếng Anh nhân 2
6 D340405 Hệ thống thông tin Quản lí A,A1 20.5 30
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( 285 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 517 999
Nhận điểm thi qua Email