Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Học viện Quản lý Giáo dục
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HVQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140101 Giáo dục học C,D1 14 60
2 D310403 Tâm lí học giáo dục C,D1 14 60
3 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 14 150
4 D523101 Kinh tế giáo dục A,A1,D1 14 100
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện Quản lý Giáo dục:
( 284 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 547 153
Nhận điểm thi qua Email