Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Học viện chính sách và phát triển
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HCP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310101 Kinh tế A, A1 18 36
2 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 19 62
3 D340401 Quản lý nhà nước A, A1 18 23
4 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1 18 12
5 D310106 Kinh tế quốc tế A, A1 21 53
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện chính sách và phát triển:
( 291 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 543 922
Nhận điểm thi qua Email