ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRÊN CẢ NƯỚC => XEM TẠI ĐÂY

 TIN NÓNG CẬP NHẬT VỀ KỲ THI  TUYỂN SINH 2017: => XEM TẠI ĐÂY

Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Học viện Báo chí Tuyên truyền
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HBT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 524   Triết học Mác-Lênin VTD 18
2 524   Triết học Mác-Lênin VTA 17
3 524   Triết học Mác-Lênin VTS 17
4 525   Chủ nghĩa xã hội khoa học VTD 18
5 525   Chủ nghĩa xã hội khoa học VTA 17
6 525   Chủ nghĩa xã hội khoa học VTS 17.5
7 526   Kinh tế chính trị VTD 18
8 526   Kinh tế chính trị VTA 17
9 526   Kinh tế chính trị VTS 18
10 527   Quản lý kinh tế VTD 18
11 527   Quản lý kinh tế VTA 18
12 527   Quản lý kinh tế VTS 18
13 D220310   Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VST 19
14 D220310   Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VSA 19
15 D220310   Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VSD 21
16 D310202   Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước VTD 18
17 D310202   Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước VTA 18
18 D310202   Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước VTS 18
19 530   Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTD 17
20 530   Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTA 17
21 530   Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa VTS 17
22 532   Quản lý xã hội VTD 17
23 532   Quản lý xã hội VTA 17
24 532   Quản lý xã hội VTS 17
25 535   Văn hóa phát triển VTD 17
26 535   Văn hóa phát triển VTA 17
27 535   Văn hóa phát triển VTS 17
28 536   Chính sách công VTD 17
29 536   Chính sách công VTA 17
30 536   Chính sách công VTS 17
31 537   Khoa học quản lý nhà nước VTD 17
32 537   Khoa học quản lý nhà nước VTA 17
33 537   Khoa học quản lý nhà nước VTS 17
34 D320401   Xuất bản VTD 18
35 D320401   Xuất bản VTA 18
36 D320401   Xuất bản VTS 18
37 D310301   Xã hội học VTD 17
38 D310301   Xã hội học VTA 17
39 D310301   Xã hội học VTS 17
40 D760101   Công tác xã hội VTD 17
41 D760101   Công tác xã hội VTA 17
42 D760101   Công tác xã hội VTS 17
43 D310206   Quan hệ quốc tế AVD 28
44 D310206   Quan hệ quốc tế AVT 28
45 D310206   Quan hệ quốc tế AVS 28
46 D360708   Quan hệ công chúng AVD 28
47 D360708   Quan hệ công chúng AVT 28
48 D360708   Quan hệ công chúng AVS 28
49 D320110   Quảng cáo AVT 28
50 D320110   Quảng cáo AVD 28
51 D320110   Quảng cáo AVS 28
52 D220201   Ngôn ngữ Anh AVD 28
53 D220201   Ngôn ngữ Anh AVT 28
54 D220201   Ngôn ngữ Anh AVS 28
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện Báo chí Tuyên truyền:

ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 NĂM 2016

Đã có 75 trường công bố NV2 năm 2016
Chọn trường
MHN - Viện Đại học Mở HN
DPD - Đại Học Dân Lập Phương Đông
HQT - Học viện Ngoại Giao
SGD - ĐH Sài Gòn
DYD - Đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt
DVT - Đại học Trà Vinh
DQK - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
TDD - Đại học Thành Đô
VTT - Đại học Võ Trường Toản
DSG - Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn
DQN - Đại học Quy Nhơn
DQB - Đại học Quảng Bình
DKY - Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
YHB - Đại học Y Hà Nội
YKV - Đại học Y Khoa Vinh
YPB - Đại học Y Hải Phòng
YDS - Đại học Y dược TP.HCM
TDV - Đại học Vinh
DTS - ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm
DTH - Đại học Hoa Sen
DMT - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
PVU - Đại Học Dầu khí Việt Nam
MBS - Đại học Mở TP. HCM
QSQ - Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh
TAG - Đại học An Giang
DMS - Đại học Tài chính - Marketting
GTS - Đại học giao thông vận tải HCM
LDA - Đại học Công Đoàn
DKQ - Đại học Tài chính kế toán Quảng Ngãi
DHT - ĐH Khoa học (ĐH Huế)
HCS - Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Nam)
HCH - Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Bắc...
HUI - Đại học công nghiệp TP HCM
HVN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
KTS - Đại học Kiến Trúc TP HCM
GHA - Đại học Giao Thông Vận Tải (phía Bắc)
SPH - Đại học Sư Phạm Hà Nội
HYD - Học viện Y dược học cổ truyền Việt...
DTT - Đại học Tôn Đức Thắng
VHS - Đại học Văn Hóa TP HCM
HVQ - Học viện Quản lý Giáo dục
DHL - ĐH Huế - ĐH Nông Lâm Huế
TLA - Đại học Thủy Lợi (phía Bắc )
KCC - Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ...
DQU - Đại học Quảng Nam
DPY - Đại học Phú Yên
SP2 - Đại học Sư phạm Hà Nội 2
THP - Đại học Hải Phòng
HTN - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
TTB - Đại học Tây Bắc
DVH - Đại Học Dân Lập Văn Hiến
NHS - Đại học Ngân Hàng TP HCM
HHA - Đại học Hàng Hải
DTB - ĐH Thái Bình
HTC - Học viện Tài Chính
TMA - Đại học Thương Mại
MDA - Đại học Mỏ Địa chất
TCT - Đại học Cần Thơ
DTL - Đại học Thăng Long
DCT - Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP HCM
DKS - Đại học Kiểm sát Hà Nội
QSC - Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐH Quốc...
TDL - Đại học Đà Lạt
DKK - Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp
DVL - Đại học Dân Lập Văn Lang (TP HCM)
DPT - Đại học Phan Thiết
DKC - Đại học Công nghệ TPHCM
DNT - Đại học dân lập ngoại ngữ tin học TP...
HBT - Học viện Báo chí Tuyên truyền
QHY - ĐH QG HN - Khoa Y
QHL - ĐH QG HN - Khoa Luật
QHS - Đại Học QG Hà Nội - Đại học Giáo dục
QHF - Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học QG Hà Nội
QHE - ĐH QG HN - Đại học Kinh tế
QHX - Đại Học QG Hà Nội - Đại Học KHXH và...
Sắp xếp tên trường theo
Tìm kiếm trường theo
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn