Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: ĐH Sài Gòn
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SGD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D320202 Khoa học thư viện A,A1,B,C,D1 15 50
2 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 17.5 230
3 D340301 Kế toán A,A1,D1 17.5 100
4 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1,D1 16.5 50
5 D510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A,A1,B 17 20
6 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A,A1,D1 16.5 50
7 C340406 Quản trị văn phòng A1,C,D1 12 30
8 C340407 Thư kí văn phòng A1,C,D1 12 30
9 C510301 Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử A,A1,D1 12 20
10 C510302 Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1,D1 12 20
11 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1,C,D1 12 35
12 C140204 Giáo dục Công dân C,D1 12 20
13 C140209 Sư phạm Toán học A,A1 12 20
14 C140211 Sư phạm Vật lí A,A1 12 20
15 C140212 Sư phạm Hóa học A 12 20
16 C140213 Sư phạm Sinh học B 12 20
17 C140214 Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp A,A1,B,D1 12 20
18 C140215 Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp A,A1,B,D1 12 20
19 C140216 Sư phạm Kinh tế Gia đình A,A1,B,C,D1 12 20
20 C140217 Sư phạm Ngữ văn C,D1 12 20
21 C140218 Sư phạm Lịch sử C 12 20
22 C140219 Sư phạm Địa lí A,A1,C 12 20
23 C140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 12 20
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( 331 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 567 838
Nhận điểm thi qua Email