Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Đại học Tôn Đức Thắng
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340201 Tài chính ngân hàng A,A1,D1 18
2 D340408 Quan hệ lao động A,A1,D1 17
3 D380101 Luật A,A1,D1 17
4 D380101 Luật C 18
5 D480101 Khoa học máy tính A,A1 19
6 D480101 Khoa học máy tính D1 20
7 D460112 Toán ứng dụng A,A1 17
8 D460201 Thống kê A,A1 17
9 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A,A1 18
10 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1 18
11 D520216 Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá A,A1 18
12 D850201 Bảo hộ lao động A,B 18
13 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A,A1 19
14 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A,A1 17
15 D580105 Quy hoạch vùng & đô thị A,A1,V 18
16 D580102 Kiến trúc V1 20
17 D520301 Kỹ thuật hóa học A 18
18 D520301 Kỹ thuật hóa học B 20
19 Chuyên ngành Trung – Anh A1,D4 17
20 D310301 Xã hội học A,A1,D1 17
21 D310301 Xã hội học C 18
22 D760101 Công tác xã hội A,A1,D1 16
23 D760101 Công tác xã hội C 17
24 D220113 Việt Nam học  A,A1,D1 18
25 D220113 Việt Nam học  C 19
26 D210402 Thiết kế công nghiệp H1 17
27 D220343 Quản lý thể dục thể thao T,A1,D1 16
28 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 12
29 C510301 Công  nghệ kỹ thuật  Điện-Điện tử A,A1 12
30 C510102 Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng A,A1 12
31 C340301 Kế toán A,A1,D1 12
32 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 12
33 C340201 Tài chính ngân hàng A,A1,D1 12
34 C220201 Tiếng Anh D1 12
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Tôn Đức Thắng:
( 291 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 539 945
Nhận điểm thi qua Email