Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C440221 Khí tượng học A, A1, D1,2,3,4,5,6 10 30
2 C440221 Khí tượng học B 11
3 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A, A1 10 30
4 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11
5 C515902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa A, A1 10 30
6 C515902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa B 11
7 C510405 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước A, A1 10 30
8 C510405 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước B 11
9 C850103 Quản lý đất đai A, A1, D1,2,3,4,5,6 10 30
10 C850103 Quản lý đất đai B 11
11 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chất A, A1, D1,2,3,4,5,6 10 25
12 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chất B 11
13 C340301 Kế toán A, A1, D1,2,3,4,5,6 10 30
14 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1,2,3,4,5,6 10 30
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội:
( 290 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 528 938
Nhận điểm thi qua Email