Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SP2
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 18 30
2 D140217 Sư phạm Ngữ văn D1 17
3 D140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A,A1,B,C,D1 15 35
4 D140218 Sư phạm Lịch sử C 17 10
5 D140218 Sư phạm Lịch sử D1 16
6 D140210 Sư phạm Tin học A,A1,D1 17 30
7 D140209 Sư phạm Toán học A,A1 20 35
8 D140204 Giáo dục Công dân C 16 30
9 D140204 Giáo dục Công dân D1 15
10 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 17 30
11 D480201 Công nghệ Thông tin A,A1,D1 17 30
12 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,4 16 30
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2:
( 302 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 521 185
Nhận điểm thi qua Email