Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Đại học Nội Vụ
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DNV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D320202 Khoa học thư viện C 15 40 Cở sở HN
2 D320202 Khoa học thư viện D1 14.5 Cở sở HN
3 D320303 Lưu trữ học C 15 40 Cơ sở ĐN
4 D320303 Lưu trữ học D1 14.5 Cơ sở ĐN
5 D220342 Quản lý văn hóa C 14.5 40 Cở sở HN
6 D220342 Quản lý văn hóa D1 14 Cở sở HN
7 D340404 Quản trị nhân lực C 16.5 30 Cơ sở ĐN
8 D340404 Quản trị nhân lực D1 16 Cơ sở ĐN
9 D340406 Quản trị văn phòng C 16.5 30 Cơ sở ĐN
10 D340406 Quản trị văn phòng D1 16 Cơ sở ĐN
11 D310205 Quản lý Nhà nước C 16.5 20 Cơ sở ĐN
12 D310205 Quản lý Nhà nước D1 16 Cơ sở ĐN
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( 297 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 527 035
Nhận điểm thi qua Email