Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Đại học Mỏ Địa chất
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: MDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D520501 Kỹ thuật địa chất A 14 250
2 D520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A 14 210
3 D520601 Kỹ thuật mỏ A 14
4 D520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A 14.5
5 D480201 Công nghệ thông tin A 14 160
6 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A 14
7 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 14
8 D520103 Kỹ thuật cơ khí A 16
9 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A 14 220
10 D520320 Kỹ thuật môi trường A 14.5 130
11 D340101 Quản trị kinh doanh A 16 240
12 D340301 Kế toán A 16
13 D520604 Kỹ thuật dầu khí A 14 100
14 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A 14
15 C510901 Công nghệ kỹ thuật địa chất A 10 80
16 C510902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa A 10 80
17 C511001 Công nghệ kỹ thuật mỏ A 10 80
18 C340301 Kế toán A 10 80
19 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A 10 180
20 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10
21 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10
22 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A 10 75
23 C480201 Công nghệ thông tin A 10 75
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Mỏ Địa chất:
( 337 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 527 035
Nhận điểm thi qua Email