Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Đại học Hoa Sen
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D460112 Toán ứng dụng A,A1 17 40
2 D480102 Truyền thông và mạng máy tính A,A1,D1,3 13 80
3 D480103 Kỹ thuật phần mềm A,A1,D1,3 13 90
4 D480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1,3 13 80
5 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 13 60
6 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 14
7 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A,A1,D1,3 13 100
8 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B 13 100
9 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A,A1,D1,3 13 80
10 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1,3 14 40
11 D340115 Marketing A,A1,D1,3 14 40
12 D340120 Kinh doanh quốc tế A,A1,D1,3 14 40
13 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1,3 14 80
14 D340301 Kế toán A,A1,D1,3 13 70
15 D340404 Quản trị nhân lực A,A1,D1,3 13 60
16 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1,D1,3 14 40
17 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 19 60
18 D210403 Thiết kế đồ họa H,H1 18 100
19 D210403 Thiết kế đồ họa V,V1 17
20 D210404 Thiết kế thời trang H,H1 18 40
21 D210404 Thiết kế thời trang V,V1 17
22 D210405 Thiết kế nội thất H,H1 18 60
23 D210405 Thiết kế nội thất V,V1 17
24 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1,3 10 60
25 C340120 Kinh doanh quốc tế A,A1,D1,3 10 60
26 C340301 Kế toán A,A1,D1,3 10 40
27 C340406 Quản trị văn phòng A,A1,D1,3,C 10 50
28 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1,D1,3 10 40
29 C340107 Quản trị khách sạn A,A1,D1,3 10 60
30 C340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A,A1,D1,3 10 40
31 C220201 Tiếng Anh D1,3 15 50
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( 285 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 567 653
Nhận điểm thi qua Email