Điểm chuẩn đại học 2016: 213 trường công bố điểm chuẩn đại học 2016:  HV Quân Y, HV Ngân hàng, ĐH ĐH An ninh nhân dân, ĐH Bách Khoa HN, ĐH Thương Mại, → BẤM ĐÂY Điểm chuẩn THPT Quốc gia 2016

------------------------------------------------------------------------

 Xem Điểm xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016 tất cả các trường trên cả nước → BẤM ĐÂY

 Điểm thi THPT 2016 : Xem điểm thi THPT Quốc Gia năm 2016 → BẤM ĐÂY

 Xem chỉ tiêu tuyển sinh : Xem Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2016 → BẤM ĐÂY

Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Đại học Đồng Tháp
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140114 Quản lý giáo dục VĂN / Sử / Địa 20 15 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
2 D140114 Quản lý giáo dục Toán / VĂN / Tiếng Anh 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
3 D140205 Giáo dục Chính trị VĂN / Sử / Địa 20 10 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
4 D140205 Giáo dục Chính trị Toán / VĂN / Tiếng Anh 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
5 D140206 Giáo dục Thể chất Toán/ Sinh/ NĂNG KHIẾU 22 5 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
6 D140206 Giáo dục Thể chất Văn/ Toán/ NĂNG KHIẾU 22 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
7 D140210 Sư phạm Tin học TOÁN / Lý / Hóa 19 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
8 D140210 Sư phạm Tin học TOÁN / Lý / Tiếng Anh 19 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
9 D140221 Sư phạm Âm nhạc Văn/ Thẩm âm-TT/ HÁT 24 5 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
10 D140222 Sư phạm Mỹ thuật Văn/ Trang trí/ HÌNH HỌA 23 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
11 D140231 Sư phạm Tiếng Anh Toán / Văn / TIẾNG ANH 23 5 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
12 D220113 Việt Nam học VĂN / Sử / Địa 20 30 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
13 D220113 Việt Nam học Toán / VĂN / Tiếng Anh 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
14 D220201 Ngôn ngữ Anh Toán / Văn / TIẾNG ANH 20 30 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
15 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc VĂN / Sử / Địa 20 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
16 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Toán / VĂN / Tiếng Anh 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
17 D220342 Quản lý văn hóa VĂN / Sử / Địa 20 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
18 D220342 Quản lý văn hóa Toán / VĂN / Tiếng Anh 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
19 D340101 Quản trị kinh doanh TOÁN / Lý / Hóa 19.5 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
20 D340101 Quản trị kinh doanh TOÁN / Lý / Tiếng Anh 19.5 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
21 D340101 Quản trị kinh doanh TOÁN / Văn / Tiếng Anh 19.5 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
22 D340201 Tài chính – Ngân hàng TOÁN / Lý / Hóa 19.5 30 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
23 D340201 Tài chính – Ngân hàng TOÁN / Lý / Tiếng Anh 19.5 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
24 D340201 Tài chính – Ngân hàng TOÁN / Văn / Tiếng Anh 19.5 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
25 D440301 Khoa học môi trường Toán / Lý / HÓA 20 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
26 D440301 Khoa học môi trường Toán / SINH / Hóa 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
27 D480101 Khoa học máy tính TOÁN / Lý / Hóa 19 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
28 D480101 Khoa học máy tính TOÁN / Lý / Tiếng Anh 19 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
29 D620301 Nuôi trồng thủy sản Toán / Lý / HÓA 19 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
30 D620301 Nuôi trồng thủy sản Toán / SINH / Hóa 19 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
31 D760101 Công tác xã hội VĂN / Sử / Địa 19.5 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
32 D760101 Công tác xã hội Toán / VĂN / Tiếng Anh 19.5 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
33 D850103 Quản lý đất đai TOÁN / Lý / Hóa 19 20 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
34 D850103 Quản lý đất đai TOÁN / Lý / Tiếng Anh 19 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
35 D850103 Quản lý đất đai TOÁN / Sinh / Hóa 19 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
36 C140201 Giáo dục Mầm non Văn/ Toán/ NĂNG KHIẾU 17.5 100 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
37 C140209 Sư phạm Toán học TOÁN / Lý / Hóa 17 30 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
38 C140209 Sư phạm Toán học TOÁN / Lý / Tiếng Anh 17 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
39 C140211 Sư phạm Vật lý Toán / LÝ / Hóa 16.5 30 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
40 C140211 Sư phạm Vật lý Toán / LÝ / Tiếng Anh 16.5 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
41 C140212 Sư phạm Hóa học Toán / Lý / HÓA 18 30 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
42 C140212 Sư phạm Hóa học Toán / Sinh / HÓA 18 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
43 C140213 Sư phạm Sinh học Toán / SINH / Hóa 16.5 35 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
44 C140217 Sư phạm Ngữ văn VĂN / Sử / Địa 17.5 35 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
45 C140218 Sư phạm Lịch sử Văn / SỬ / Địa 16.5 30 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
46 C140219 Sư phạm Địa lý  Toán / Văn / ĐỊA 16.5 30 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
47 C140219 Sư phạm Địa lý Văn / Sử / ĐỊA 16.5 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
48 C220201 Tiếng Anh Toán /Văn /TIẾNG ANH 15.5 30 Điểm xét tuyển đã nhân hệ số
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in

ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 NĂM 2015

Đã có 171 trường công bố NV2 năm 2015
Chọn trường
DDC - Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng
DHT - ĐH Khoa học (ĐH Huế)
DHS - ĐH Huế - ĐH sư Phạm Huế
DHQ - ĐH Huế - Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị...
DHL - ĐH Huế - ĐH Nông Lâm Huế
DHK - ĐH Huế - ĐH Kinh Tế Huế
CEA - Đại Học Kinh Tế Nghệ An
SKH - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
C01 - Đại học Thủ Đô
NTH - Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc)
HVN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
DQU - Đại học Quảng Nam
DTC - ĐH Thái Nguyên - ĐH Công nghệ thông tin và...
DTU - Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Thái Nguyên
DTQ - ĐH Thái Nguyên - Khoa Quốc tế
DTF - ĐH Thái Nguyên - Khoa ngoại ngữ
DTZ - ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa học
DTN - ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm
DTK - ĐH Thái Nguyên - ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp
DTE - ĐH Thái Nguyên - ĐH Học Kinh Tế - Quản Trị...
DNB - Đại học Hoa Lư
CD2 - Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2
MDA - Đại học Mỏ Địa chất
HBT - Học viện Báo chí Tuyên truyền
DCN - Đại học Công nghiệp HN
VUI - Đại học Công nghiệp Việt trì
HPN - Học viện Phụ nữ Việt Nam
GTA - Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
DPT - Đại học Phan Thiết
DMT - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
VHH - Đại học Văn hóa HN
NLS - Đại học Nông Lâm TP HCM
NLN - Đại học Nông Lâm TP.HCM(Ninh Thuận)
NLG - Đại học Nông Lâm TP.HCM(Gia Lai)
DBG - Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
DQN - Đại học Quy Nhơn
TDL - Đại học Đà Lạt
TAG - Đại học An Giang
DSG - Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn
KTS - Đại học Kiến Trúc TP HCM
VHS - Đại học Văn Hóa TP HCM
NTT - Đại học Nguyễn Tất Thành
KTC - Đại học Kinh tế tài chính TP HCM
HUI - Đại học công nghiệp TP HCM
DVL - Đại học Dân Lập Văn Lang (TP HCM)
DVH - Đại Học Dân Lập Văn Hiến
DLT - Đại học Lao Động - Xã Hội (Đào tạo...
DLS - Đại Học Lao Động - Xã Hội (KV Miền Nam)
DLH - Đại học Dân lập Lạc Hồng
DKQ - Đại học Tài chính kế toán Quảng Ngãi
DKC - Đại học Công nghệ TPHCM
DHB - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
DLX - Đại Học Lao Động - Xã Hội (KV Miền Bắc)
TLS - Đại học Thủy Lợi (phía Nam)
TLA - Đại học Thủy Lợi (phía Bắc )
TDV - Đại học Vinh
HTN - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
DPY - Đại học Phú Yên
SPH - Đại học Sư Phạm Hà Nội
DTH - Đại học Hoa Sen
THP - Đại học Hải Phòng
DDL - Đại học Điện Lực
CDS - Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi
CPN - Cao đẳng Phương Đông - Đà Nẵng
CVN - Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM
CYK - Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
C57 - Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long
BLC - Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu
C46 - Cao đẳng sư phạm Tây Ninh
CKG - Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Kiên Giang
CGN - Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung
CDE - Cao Đẳng Điện Lực TP. HCM
CLT - Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
C33 - Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
CBY - Cao đẳng y tế Bình Dương
D61 - Cao đẳng Cộng Đồng Cà Mau
CKZ - Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
C32 - Cao Đẳng sư phạm Quảng Trị
CCO - Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
C43 - Cao Đẳng Sư Phạm Bình Phước
CEM - Cao Đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi...
CEC - Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Cần Thơ
CXS - Cao Đẳng Xây Dựng 2
CPL - Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm
C41 - Cao đẳng sư phạm Nha Trang
CPS - Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II
CKM - Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam
D57 - Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
CYG - Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang
CMS - Cao Đẳng Thương Mại
CST - Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng
CYX - Cao đẳng Y tế Bình Thuận
CYM - Cao Đẳng Y Tế Hà Đông
C14 - Cao Đẳng Sư Phạm Sơn La
C16 - Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc
C22 - Cao đẳng sư phạm Hưng Yên
CDU - Cao đẳng dược Phú thọ
CNL - Cao Đẳng Nông Lâm
C29 - Cao Đẳng sư Phạm Nghệ An
C10 - Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn
CHH - Cao đẳng Hàng Hải
C23 - Cao Đẳng sư Phạm Hòa Bình
CYI - Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
C06 - Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng
CTL - Cao Đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ - Hà Nam
CGD - Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II
C52 - Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
CNN - Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ - Tiền Giang
CYA - Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp
CYE - Cao đẳng Y tế Thái Bình
CLH - Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
CBK - Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên
CYT - Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa
CTH - Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Thương Mại
CLA - Cao đẳng cộng đồng Lào Cai
C18 - Cao Đẳng sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc giang
C19 - Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh
C05 - Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang
C13 - Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái
CNP - Cao đẳng NN và PT NT Bắc Bộ
VLU - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
DPQ - Đại học Phạm Văn Đồng
STS - Đại học Sư phạm TD - TT TP.HCM
DYD - Đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt
DCA - Đại học Chu Văn An
DFA - Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
SDU - Đại Học Sao Đỏ
MTC - Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
DQK - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
DMD - Đại học Công nghệ Miền Đông
VHD - Đại học Công Nghiệp Việt - Hung
TDD - Đại học Thành Đô
DNV - Đại học Nội Vụ
DKK - Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp
DBV - Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
GNT - Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
TQU - Đại học Tân Trào
SKN - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
DPD - Đại Học Dân Lập Phương Đông
NTU - Đại học Nguyễn Trãi
CDC - Cao đẳng DL Công Nghệ Thông Tin TP HCM
CET - Cao đẳng Kinh tế - Công Nghệ TPHCM
CDD - Cao Đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông...
HHA - Đại học Hàng Hải
DVT - Đại học Trà Vinh
DDN - Đại Học Đại Nam
DBL - Đại Học Bạc Liêu
NHP - Học viện Ngân hàng (tại Phân viện Phú...
NHH - Học viện Ngân Hàng
MTU - Đại học xây dựng Miền Tây
XDT - Đại học xây dựng Miền Trung
DCD - Đại học công nghệ Đồng Nai
DDP - Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu Đại học...
DDI - Cao Đẳng CNTT Đà Nẵng
TSN - Đại Học Nha Trang (Nha Trang )
DQB - Đại học Quảng Bình
HHT - Đại học Hà Tĩnh
SKV - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
CBV - Cao đẳng Bách Việt
CPT - Cao đẳng phát thanh truyền hình I
CDT - Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
CCM - Cao Đẳng Công Nghệ Dệt May Hà Nội
D20 - Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây
CTW - Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Trung ương
CMD - Cao Đẳng Th­ương Mại Và Du Lịch - Hà Nội
CM1 - Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương
CXH - Cao Đẳng Xây Dựng Số 1
SPD - Đại học Đồng Tháp
LNS - ĐH Lâm nghiệp (Phía Nam)
LNH - ĐH Lâm Nghiệp (Phía Bắc)
DTL - Đại học Thăng Long
Sắp xếp tên trường theo
Tìm kiếm trường theo
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2015

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2015 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2015 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
14 537 497
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email