Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Đại học Cần Thơ
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp  D1,3 17.5 35
2 D220203 Ngôn ngữ Pháp D1,3 17.5 10
3 D310201 Chính trị học C 17.5 65
4 D420203 Sinh học ứng dụng A 17.5 50
5 D420203 Sinh học ứng dụng B 19
6 D480104 Hệ thống thông tin A,A1 18.5 15
7 D510601 Quản lý công nghiệp A,A1 20 20
8 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông   A,A1 20 15
9 D520214 Kỹ thuật máy tính A,A1 19.5 15
10 D520401 Vật lý kỹ thuật A,A1 19.5 15
11 D620115 Kinh tế nông nghiệp  A,A1,D1 21 20
12 D620205 Lâm sinh A,A1 19.5 10
13 D620205 Lâm sinh B 21
14 D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A,A1,D1 17.5 25
15 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 19 20 Đào tạo tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang
16 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 17.5 20 Đào tạo tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang
17 D620116 Phát triển nông thôn  A,A1 17.5 25 Đào tạo tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang
18 D620116 Phát triển nông thôn  B 19 Đào tạo tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang
19 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 19 45 Đào tạo tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( 296 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 543 849
Nhận điểm thi qua Email