Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường: Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CKK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1,D1 10 Chỉ tiêu NVBS : 1000
2 C340301 Kế toán A, A1,D1 10 Chỉ tiêu NVBS : 1000
3 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1,D1 10 Chỉ tiêu NVBS : 1000
4 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A, A1,D1 10 Chỉ tiêu NVBS : 1000
5 C220201 Tiếng Anh D1 13.32 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2. Tổng điểm được tính bằng = Môn chính *2 + Điểm 2 môn còn lại + Điểm ưu tiên thực tế (Trong đó: Điểm ưu tiên thực thế = 4*Điểm ưu tiên xác định theo Quy chế/3)
6 C380201 Dịch vụ pháp lý A,A1,C,D1 13.32 Môn Ngữ văn nhân hệ số 2. Tổng điểm được tính bằng = Môn chính *2 + Điểm 2 môn còn lại + Điểm ưu tiên thực tế (Trong đó: Điểm ưu tiên thực thế = 4*Điểm ưu tiên xác định theo Quy chế/3)
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng:
( 284 bình chọn, 10 / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
5 569 931
Nhận điểm thi qua Email