Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YPB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa 24 91
2 D720103 Y học dự phòng 21.25 50
3 D720201 Y học cổ truyền 21.25 62
4  D720332  Xét nghiệm y học 21 49
5  D720401A Dược học (khối A) 24 33
6  D720401B  Dược học (khối B) 23 33
7 D720501 Điều dưỡng  20.75 44
8 D720601 Răng - Hàm - Mặt 23.75 32
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn