Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YKV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) Toán - Hóa - Sinh 23
2 D720103 Y học dự phòng Toán - Hóa - Sinh 19
3 D720301 Y tế Công cộng Toán - Hóa - Sinh 15
4 D720501 Cử nhân Điều dưỡng Toán - Hóa - Sinh 17.5
5 D720332 Cử nhân Xét nghiệm Toán - Hóa - Sinh 15
6 C720501 Cao đẳng Điều dưỡng Toán - Hóa - Sinh 10
7 C720502 Cao đẳng Hộ sinh Toán - Hóa - Sinh 10
8 C720330 Cao đẳng Kỹ thuật Y học Toán - Hóa - Sinh 10
9 C720332 Cao đẳng Xét nghiệm Y học Toán - Hóa - Sinh 10
10 C900107 Cao đẳng Dược Toán - Hóa - Sinh 18
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn