Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YHB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D720101_YH Y Đa khoa 24 41
2 D720201 Y học Cổ truyền 22 37
3 D720302 Y học Dự phòng 22 46
4 D720301 Y tế Công cộng 20 18
5 D720332 Xét nghiệm Y học 21 34
6 D720303 Dinh dưỡng 21 12
7 D720501 Điều dưỡng 22 26
8 D720102 Khúc xạ Nhãn Khoa 22 26
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn