Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D720601 Răng hàm mặt 25.5 12
2 D720401 Dược học 23.5 102
3 D720332 Xét nghiệm y học 22 33
4 D720201 Y học cổ truyền 22.25 69
5 D720103 Y học dự phòng 21.75 35
6 D720330 Kỹ thuật hình ảnh y học 22.25 19
7 D720501 Điều dưỡng( hộ sinh) 21 9
8 D720503 Phục hồi chức năng 20.75 14
9 D720602 Kỹ thuật phục hình răng 21.25 15
10 D720301 Y tế công cộng 20 27
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn