Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TTB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140206 ĐH Giáo dục Thể chất 15 xét học bạ: 18 điểm
2 D140209 ĐHSP Toán học 15 xét học bạ: 18 điểm
3 D140210 ĐHSP Tin học 15 xét học bạ: 18 điểm
4 D140211 ĐHSP Vật lý 15 xét học bạ: 18 điểm
5 D140212 ĐHSP Hóa học 15 xét học bạ: 18 điểm
6 D140213 ĐHSP Sinh học 15 xét học bạ: 18 điểm
7 D140217 ĐHSP Ngữ văn 15 xét học bạ: 18 điểm
8 D140218 ĐHSP Lịch sử 15 xét học bạ: 18 điểm
9 D140219 ĐHSP Địa lý 15 xét học bạ: 18 điểm
10 D340101 ĐH Quản trị kinh doanh 15 xét học bạ: 18 điểm
11 D340301 ĐH Kế toán 15 xét học bạ: 18 điểm
12 D480201 ĐH Công nghệ thông tin 15 xét học bạ: 18 điểm
13 D620105 ĐH Chăn nuôi 15 xét học bạ: 18 điểm
14 D620112 ĐH Bảo vệ thực vật 15 xét học bạ: 18 điểm
15 D620205 ĐH Lâm sinh 15 xét học bạ: 18 điểm
16 D620109 ĐH Nông học 15 xét học bạ: 18 điểm
17 D850101 ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường 15 xét học bạ: 18 điểm
18 C140201 CĐ Giáo dục Mầm non 11.5 xét học bạ: 18 điểm
19 C140202 CĐ Giáo dục Tiểu học 11.5 xét học bạ: 18 điểm
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn