Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TLA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 KT01 Kỹ thuật công trình thủy 5.67
2 KT03 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 5.67
3 KT06 Kỹ thuật tài nguyên nước 5.67
4 KT07 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 5.67
5 KT08 Kỹ thuật công trình biển 5.67
6 KT13 Kỹ thuật môi trường 5.67
7 KT14 Thuỷ văn 5.67
8 KT18 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng 5.67
9 KT19 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước  5.67
10 KT20 Kỹ thuật hóa học 5.67
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn