Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: THP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140211 Sư phạm Vật lý 15
2 D140212 Sư phạm Hoá học 15
3 D140219 Sư phạm Địa lý 15
4 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 15
5 D220113 Việt Nam học 15
6 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15
7 D220330 Văn học 15
8 D310101 Văn học 15
9 D340101 Quản trị kinh doanh 15
10 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15
11 D420201 Công nghệ sinh học 15
12 D480102 Truyền thông và mạng máy tính 15
13 D480104 Hệ thống thông tin 15
14 D480201 Công nghệ thông tin 15
15 D510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn