Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TDV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh 15
2 D340201 Tài chính ngân hàng 15
3 D340301 Kế toán 15
4 D310101 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) 15
5 D620105 Kinh tế nông nghiệp 15
6 D510301  Kỹ thuật điện, điện tử 15
7 D520207 2. Kỹ thuật điện tử, truyền thông 15
8 D520216 3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15
9 D580208 4. Kỹ thuật xây dựng 15
10 D580205 5. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
11 D540101 6. Công nghệ thực phẩm 15
12 D510401 7. Công nghệ kỹ thuật hóa học 15
13 D480201 8. Công nghệ thông tin 15
14 D620109 1. Nông học 15
15 D620301 2. Nuôi trồng thủy sản 15
16 D440301 3. Khoa học môi trường 15
17 D850101 4. Quản lý tài nguyên và môi trường 15
18 D850103 5. Quản lý đất đai 15
19 D620102 6. Khuyến nông 15
20 D310201 1. Chính trị học 15
21 D220342 2. Quản lý văn hóa 15
22 D220113 3. Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) 15
23 D140114 4. Quản lý giáo dục 15
24 D760101 5. Công tác xã hội 15
25 D320101 6. Báo chí 15
26 D380101 7. Luật 15
27 D380107 8. Luật kinh tế 0
28 D140209 1. Sư phạm Toán học 17
29 D140210 2. Sư phạm Tin học 17
30 D140211 3. Sư phạm Vật lý 17
31 D140212 4. Sư phạm Hóa học 17
32 D140213 5. Sư phạm Sinh học 17
33 D140217 1. Sư phạm Ngữ văn 17
34 D140218 2. Sư phạm Lịch sử 17
35 D140219 3. Sư phạm Địa lý 17
36 D140205 4. Giáo dục chính trị 17
37 D140202 5. Giáo dục Tiểu học 17
38 D140208 6. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 17
39 D140201 Giáo dục Mầm non 25.5 điểm Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm sàn Năng khiếu từ 6.00 điểm trở lên
40 D140206 Giáo dục Thể chất 20 điểm Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm sàn 2 môn Văn hóa từ 3.50 điểm trở lên
41 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 25 điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
42 D220201 Ngôn ngữ Anh 20 điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn