Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SP2
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học 27
2 D140204 Giáo dục Công dân 16.2
3 D140206 Giáo dục Thể chất 21
4 D140208 Giáo dục Quốc phòng - An Ninh 19
5 D140209 Sư phạm Toán học 28
6 D140210 Sư phạm Tin học 21
7 D140211 Sư phạm Vật lý 26
8 D140212 Sư phạm Hóa học 26
9 D140213 Sư phạm Sinh học 24
10 D140217 Sư phạm Ngữ văn 27
11 D140218 Sư phạm Lịch sử 25
12 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 25
13 D220113 Việt Nam học 27
14 D220201 Ngôn ngữ Anh 25
15 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 21
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn