Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QSQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 1 Công nghệ Sinh học 20
2 2 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 18.5
3 3 Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá 18.5
4 4 Kỹ Thuật Xây dựng 18.5
5 5 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng 22
6 6 Quản lý nguồn lợi thủy sản 17
7 7 Quản trị Kinh doanh 22
8 8 Tài chính Ngân hàng 20.5
9 9 Kỹ Thuật Không gian 18
10 10 Các chương trình liên kết 15
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn