Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QSC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480101 Khoa học máy tính 21
2 D480102 Truyền thông và mạng máy tính 21
3 D480103 Kỹ thuật phần mềm - chất lượng cao 20
4 D480104 Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến 19
5 D480201 Công nghệ thông tin 22
6 D520214. Kỹ thuật máy tính 21
7 D520214 Kỹ thuật máy tính - chất lượng cao 19
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn