Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140209  Sư phạm Toán 85 Điểm ngưỡng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông, KV3
2 D140211  Sư phạm Vật lý 75 Điểm ngưỡng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông, KV3
3 D140212  Sư phạm Hóa học 75 Điểm ngưỡng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông, KV3
4 D140213  Sư phạm Sinh học 72 Điểm ngưỡng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông, KV3
5 D140217  Sư phạm Ngữ văn 79 Điểm ngưỡng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông, KV3
6 D140218  Sư phạm Lịch sử 70 Điểm ngưỡng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông, KV3
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn