Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D220201 Ngôn ngữ Anh 50
2 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 50
3 D220202 Ngôn ngữ Nga 42
4 D140232 Sư phạm Tiếng Nga 40
5 D220203 Ngôn ngữ Pháp 41
6 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp 40
7 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 45
8 D220205 Ngôn ngữ Đức 40
9 D220209 Ngôn ngữ Nhật 55
10 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 55
11 D220211 Ngôn ngữ Ả Rập 40
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn