Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QHE
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310101 Kinh tế 88
2 D310104 Kinh tế phát triển 80
3 D310106 Kinh tế quốc tế 91
4 D340101 Quản trị kinh doanh 97
5 D340201 Tài chính - Ngân hàng 90
6 D340301 Kế toán 92
7 D310106CLC Kinh tế quốc tế 110
8 D340101CLC Quản trị kinh doanh 110
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn