Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: MBS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D220201 Ngôn ngữ Anh 24 Ngoại ngữ hệ số 2
2 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 20 Ngoại ngữ hệ số 2
3 D220214 Đông Nam á học 16
4 D310301 Xã hội học 16
5 D340101 Quản trị kinh doanh 19
6 D340201 Tài chính ngân hàng 18
7 D340405 Hệ thống thông tin quản lý 15
8 D420201 Công nghệ Sinh học 16
9 D480101 Khoa học máy tính 20 Toán hệ số 2
10 D760101 Công tác Xã hội 15
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn