Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: LDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Quan hệ D340408 A00, A01, D01 15.25
2 Bảo hô D850201 A00, A01 15.5
3 Bảo hô D850201M D01 15
4 Xã hộ D310301M A01 15.75
5 Xã hộ D310301 C00 17
6 Xã hộ D310301. D01 15
7 Công tá D760101M A01 16.25
8 Công tá D760101 C00 17.25
9 Công tá D760101 D01 15.25
10 0
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn