Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D580208 Kỹ thuật xây dựng 19
2 D580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 16
3 D210405 Thiết kế nội thất 15.5 Tại Cần Thơ
4 D580208.. Kỹ thuật xây dựng 15 Tại Cần Thơ
5 D580102 Kiến trúc 18.25 Tại Đà Lạt
6 D580208. Kỹ thuật xây dựng 15.75 Tại Đà Lạt
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn