Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HVN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D620112 Bảo vệ thực vật 15
2 D620113 Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan 17
3 D420201 Công nghệ sinh học 20
4 D480201 Công nghệ thông tin 18
5 D510210 Công thôn 15
6 D620110 Khoa học cây trồng 15
7 D440306 Khoa học đất 15
8 D440301 Khoa học môi trường 15
9 D620114 Kinh doanh nông nghiệp 15
10 D310101 Kinh tế 15
11 D620115 Kinh tế nông nghiệp 15
12 D520103 Kỹ thuật cơ khí 15
13 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử 15
14 D580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 15
15 D620101 Nông nghiệp 15
16 D620301 Nuôi trồng thuỷ sản 15
17 D620116 Phát triển nông thôn 15
18 D850103 Quản lý đất đai 15
19 D340101 Quản trị kinh doanh 16
20 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 15
21 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 10 Cao đẳng
22 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 Cao đẳng
23 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 10 Cao đẳng
24 C620110 Khoa học cây trồng 10 Cao đẳng
25 C850103 Quản lý đất đai 10 Cao đẳng
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn