Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340301 Kế toán A00, A01 22 -
2 D340301 Kế toán D01 20 -
3 D310101 Kinh tế  A01, D01 19 19.25
4 D340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, 20 20.25
5 D340201 Tài chính ngân hàng D01 19.25 -
6 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01 22 -
7 D340405 Hệ thống thông tin quản lý D01 25.5 -
8 D220201 Ngôn ngữ Anh D01 25 -
9 D340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 21
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn