Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HQT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Quan hệ D310206 A1 22
2 Quan hệ D310206. D1 22
3 Quan hệ D310206.. D3 21 Học Tiếng Pháp
4 Kinh tế D310106 A 24
5 Kinh tế D310106. A1 24
6 Kinh tế D310106.. D1 24
7 Luật qu D380108 A1 21
8 Luật qu D380108. D1 21
9 Truyền t D320407 A1 21
10 Truyền t D320407. D1 21
11 Truyền t D320407.. D3 21 Học Tiếng Pháp
12 Ngôn ng D220201 D1 30
13 Ngôn ng D220201. 0 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn