Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: GTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D520122 Kỹ thuật tàu thủy 16
2 D520320 Kỹ thuật Môi trường 16
3 H840106101 Khoa học hàng hải 16
4 H580201 Kỹ thuật công trình xậy dựng 16 Hệ đào tạo chất lượng cao
5 H520103 Kỹ thuật cơ khí 19.5 Hệ đào tạo chất lượng cao
6 H580205 Kỹ thuật công trình giao thông 16 Hệ đào tạo chất lượng cao
7 H840104 Kinh tế vận tải 16 Hệ đào tạo chất lượng cao
8 C840107 Điều khiển tàu biển 12 Cao đẳng
9 C840108 Vận hành khai thác máy tàu thủy 12 Cao đẳng
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn