Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: GHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 GHA01 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - khối A 6.45
2 GHA02 Kỹ thuật xây dựng - khối A 6.3
3 GHA04 Kỹ thuật điện tử truyền thông - khối A 6.77
4 GHA05 Kỹ thuật điện, điện tử - khối A 7
5 GHA06 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - khối A 7.4
6 GHA07 Công nghệ thông tin - khối A 7.17
7 GHA10 Khai thác vận tải - khối A 6.25
8 GHA12 Kinh tế - khối A 6.82
9 GHA14 Công nghệ kỹ thuật giao thông - khối A 6.32
10 GHA32 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) - khối A 5.72
11 GHA33 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông Đô thị Việt - Nhật) - khối A 5.58
12 GHA34 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình tiên tiến) - khối A 5.52
13 GHA35 Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp) - khối A 5.87
14 GHA36 Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán Việt –Anh) - khối A 5.68
15 GHA37 Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh) - Khối A 5.52
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn