Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DVL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D210402 Thiết kế Công Ngiệp 20
2 D210405 Thiết kế Nội Thất 20
3 D210403 Thiết kế Đồ Họa 20
4 D210404 Thiết kế Thời Trang 20
5 D580102 Kiến trúc 20
6 D220201 Ngôn ngữ Anh 20
7 D340101 Quản trị kinh doanh 15
8 D340121 Kinh doanh thương mại 15
9 D340201 Tài chính Ngân Hàng 15
10 D340301 Kế Toán 15
11 D480103 Kỹ thuật Phần mềm 15
12 D340103 Quản trị DV du lịch và Lữ hành 15
13 D340107 Quản trị khách sạn 15
14 D360708 Quan hệ công chúng 15
15 D420201 Công nghệ sinh học 15
16 D510406 CN Kỹ thuật môi trường 15
17 D520115 Kỹ thuật Nhiệt 15
18 D580201 KT Công trình xây dựng 15
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn