Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480101 Khoa học máy tính 20
2 D460112 Toán ứng dụng 17
3 D460201 Thống kê 17
4 D520201 Kỹ thuật điện điện tử 17
5 D520207 Kỹ thuật điện tử truyền thông 19
6 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
7 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 19.5
8 D580105 Quy hoạc vùng và đô thị 20
9 D580102 Kiến trúc 20
10 D340201 Tài chính- Ngân hàng 19.5
11 D340301 Kế toán 19.75
12 D340101 Quản trị kinh doanh 20.5
13 D340120 Kinh doanh quốc tế 20.75
14 D340408 Quan hệ lao động 17
15 D760101 Công tác xã hội 17.75
16 D220110 Việt Nam học 19
17 D220215 Ngôn ngữ Tung quốc 19.5
18 D210402 Thiết kế công nghiệp 18.5
19 D210404 Thiết kế thời trang 17.5
20 D220343 Quản lý thể dục thể thao 17
21 D380101 Luật 20
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn