Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 DTL_TT01 Hệ thống thông tin 20 50 Mã xét tuyển: DTL_TT01
2 DTL_KQ01 Quản trị du lịch và Lữ hành 15 150 Mã xét tuyển: DTL_KQ01
3 DTL_NN01 Ngôn ngữ Anh 20 50 Mã xét tuyển: DTL_NN01
4 DTL_NN02 Ngôn ngữ Trung quốc 15 30 Mã xét tuyển: DTL_NN02
5 DTL_NN03 Ngôn ngữ Nhật 20 30 Mã xét tuyển: DTL_NN03
6 DTL_XN01 Công tác xã hội 15 50 Mã xét tuyển: DTL_XN01
7 DTL_SK01 Quản lý bệnh viện 15 150 Mã xét tuyển: DTL_SK01
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn