Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D460112 Toán ứng dụng (*) 18
2 D480102 Truyền thông và mạng máy tính 15
3 D480103 Kỹ thuật phần mềm 15
4 D480201 Công nghệ thông tin 15
5 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
6 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
7 D340405 Hệ thống thông tin quản lý 15
8 D340409 Quản trị công nghệ truyền thông 15
9 D340101 Quản trị kinh doanh 16
10 D340115 Marketing 15
11 D340120 Kinh doanh quốc tế 17
12 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15
13 D340301 Kế toán 15
14 D340404 Quản trị nhân lực 15
15 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
16 D340107 Quản trị khách sạn 15
17 D340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15
18 D220201 Ngôn ngữ Anh (*) 20
19 D210403 Thiết kế đồ họa 15
20 D210404 Thiết kế thời trang   15
21 D210405 Thiết kế nội thất 15
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn