Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DSG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử 15 Điểm xét tuyển học bạ: 18
2 2 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 15 Điểm xét tuyển học bạ: 18
3 3 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 15 Điểm xét tuyển học bạ: 18
4 4 Công nghệ Thông tin 15 Điểm xét tuyển học bạ: 18
5 5 Kỹ thuật Công trình Xây dựng 15 Điểm xét tuyển học bạ: 18
6 6 Quản trị kinh doanh 15 Điểm xét tuyển học bạ: 18
7 7 Công nghệ Thực phẩm 15 Điểm xét tuyển học bạ: 18
8 8 Thiết kế Công nghiệp 15 Điểm xét tuyển học bạ: 18
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn