Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DQU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140211 Sư phạm Vật lý 15 10
2 D140213 Sư phạm Sinh học 15 50
3 D440102 Vật lý học 15 70
4 D480201 Công nghệ Thông tin 15 110
5 D620112 Bảo vệ thực vật 15 70
6 D220330 Văn học 15 50
7 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 130
8 D220113 Việt Nam học 15 65
9 D220310 Lịch sử 15 90
10 C140209 Sư phạm Toán học 0 15 Cao đẳng(Xét tốt nghiệp THPT)
11 C340301 Kế toán 0 55 Cao đẳng(Xét tốt nghiệp THPT)
12 C220113 Việt Nam học 0 65 Cao đẳng(Xét tốt nghiệp THPT)
13 C760101 Công tác xã hội 0 40 Cao đẳng(Xét tốt nghiệp THPT)
14 C220201 Tiếng Anh 0 50 Cao đẳng(Xét tốt nghiệp THPT)
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn