Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DPY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học 15
2 D140209 Sư phạm  Toán học 15
3 D140210 Sư phạm  Tin học 15
4 D140217 Sư phạm  Ngữ văn 15
5 D140231 Sư phạm  Tiếng Anh 15
6 D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) 15
7 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
8 D220330 Văn học 15
9 D440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm) 15
10 D480201 Công nghệ thông tin 15
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn